Úpravy v Tieto Tower

Technický dozor nad kvalitou prováděných prací a koordinace při jejich realizaci.

Tyto reference jsou realizováno v rámci zastoupení společnosti Grimo s.r.o. a jsou použity s jejím laskavým svolením.

Zhotovitel: CTP Park

Individual Fitness

GSOC Centrum

Technický Dozor s.r.o. | IČ: 05822327 | Bohumínská 788/61, Slezská Ostrava, 710 00 | +420 602 333 071 | sikora@dozorinvestora.cz​

O cookies