Tawesco s.r.o.

Realizace energetických úspor při výrobě společnosti Tawesco s.r.o.

Tyto reference jsou realizováno v rámci zastoupení společnosti City Invest Ostrava s.r.o. a jsou použity s jejim laskavým svolením.

Investiční náklady:  100 mil.

Zhotovitel: Subterra a.s.

Novostavba expediční haly 414/1