Úpravy v Tieto Tower

Technický dozor nad kvalitou prováděných prací a koordinace při jejich realizaci.

Tyto reference jsou realizováno v rámci zastoupení společnosti Grimo s.r.o. a jsou použity s jejím laskavým svolením.

Zhotovitel: CTP Park

Individual Fitness

GSOC Centrum